Distanční forma zkoušek

O distančních zkouškách

Distanční forma zkoušky znamená možnost vykonat zkoušku mimo prostory akreditované osoby. Zkoušku může skládat skládat např. z domova, na pracovišti, a to za splnění podmínek stanovených Českou národní bankou upravených v Dohledovém benchmarku ČNB č. 2/2020 a ve Zkušebním řádu akreditované osoby.

Jaké technické vybavení budete k distanční zkoušce potřebovat?


Stálé a stabilní připojení
k internetu

2 elektronická zařízení
připojená k internetu

uzavřenou a dostatečně
osvětlenou místnost

Zařízení č. 1 (PC, notebook) s operačním systémem Windows 10 a s nainstalovanou aplikací eZkouškyVŠFS . Slouží ke složení zkoušky

Zařízení č. 2 (mobil, tablet, notebook) s kamerou a mikrofonem a s nainstalovanou aplikací MS TEAMS . Slouží pro audiovizuální kontrolu průběhu zkoušky. Nejpozději den před zkouškou si na toto zařízení podle instrukcí v části Aplikace nainstalujete aplikaci MS TEAMS! Pozvánku na schůzku v MS TEAMS obdrží účastník e-mailem nejpozději 15 min. před konáním před konáním zkoušky.

PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU

Co udělat před zkouškou:

  1. Připravte si 2 elektronická zařízení s nainstalovanou aplikací eZkouškyVŠFS a MS TEAMS viz. záložka O zkouškách
  2. Přihlaste se do Aplikace eZkouškaVŠFS na základě e-mailem obdržených údajů a vyzkoušejte test nanečisto.
  3. Připravte si zkušební místnost a ukliďte si pracovní místo ve zkušební místnosti. Zkoušku vykonávejte v místnosti, která je dobře osvětlená a uzavíratelná. Po celou dobu zkoušky musíte být sami. Před zkouškou v této místnosti najděte vhodné vyvýšené místo, kde můžete po dobu zkoušky umístit zařízení, ze kterého bude probíhat audiovizuální přenos. Například police, okenní parapet apod. Je potřeba zařízení umístit tak, aby zkušební komisař viděl po dobu zkoušky Vás, počítač, na kterém budete vyplňovat zkušební test, ale také Vaše okolí (cca 1,5 metru od Vás).
  4. Na identifikaci si prosím připravte platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Ostatní doklady totožnosti nebudou akceptovány. V době konání zkoušky prosím čekejte na online schůzku se zkušebním komisařem skrze aplikaci MS TEAMS, a to se zapnutým počítačem s nainstalovanou aplikací eZkouskyVSFS a její ověřenou funkčností.

Účastník bere na vědomí, že uvedené technické požadavky na straně účastníka jsou nezbytné a jejich nesplnění se považuje za překážku vykonání zkoušky na straně účastníka

PRŮBĚH ZKOUŠKY

Nejpozději 15 minut před začátkem distanční zkoušky bude vygenerován a na Váš e-mail zaslán link pro připojení se na online schůzku přes aplikaci MS TEAMS. Uvedený link bude přístupný také na této stránce v části Vaše nejbližší zkouška distanční formou / Online schůzka (musíte být přihlášen v portálu eZkoušky VŠFS).

Účastník je povinen 15 minut před termínem konání zkoušky mít zapnuta obě zařízení, přičemž na prvním je spuštěna aplikace eZkouskyVSFS a na druhém je skrze aplikaci MS TEAMS dostupný a přihlášený na online schůzce. Na prvním zařízení se spuštěnou aplikací eZkouskyVSFS musí mít účastník po dobu zkoušky zavřené všechny ostatní programy a nesmí mít připojeny další zobrazovací zařízení (druhý monitor, projektor, TV ...).

Zkoušku řídí zkušební komisař. Po zahájení online spojení, zkušební komisař informuje účastníka o průběhu zkoušky a o procesu identifikace. Následně požádá účastníka o souhlas se záznamem audiovizuálního přenosu a vykoná proces identifikace.

Aplikace

Aplikace eZkouskyVSFS

Aplikace eZkouskyVSFS je aplikace pomocí které bude probíhat zkouška distanční formou. Je určena pro zařízení s operačním systémem Windows 10, proto si na zařízení s operačním systémem Windows 10 stáhněte aplikaci eZkouskyVSFS a následně ji podle níže uvedených instrukcí nainstalujte a ověřte její funkčnost.

Stáhněte si aplikaci eZkouskyVSFS , na kterém bude probíhat zkouška a budete na ní vyplňovat zkušební test.

Instalace a ověření funkčnosti

Instalační soubor přesuňte ideálně na pracovní plochu a spusťte instalaci. Po instalaci se aplikace eZkouskyVSFS automaticky spustí. V ní se přihlaste stejnými přihlašovacími údaji jaké používáte v portále eZkoušky VŠFS. Při prvním spuštění je potřeba vyplnit jeden zkušební test na ověření funkčnosti aplikace. Informace o ověření funkčnosti a správném fungovaní se bude zobrazovat v horní časti aplikace eZkouskyVSFS a tato informace je zaznamenána i v portále eZkoušky VŠFS.

Po ověření funkčnosti aplikace bude toto zařízení připravené na zkoušku distanční formou.

Aplikaci eZkouskyVSFS můžete používat také na spouštění testů v rámci přípravy na zkoušku.

Aplikace MS TEAMS

Na zařízení, skrze které bude probíhat audiovizuální přenos, klikněte na následujíci obrázek nebo pomocí zařízení oskenujte a rozpoznejte obsah následujícího QR kódu . Na daném zařízení se Vám spustí instalace aplikace MS TEAMS.

Na zařízení s nainstalovanou aplikací MS TEAMS byste:

  • buď měli mít přístup ke svému e-mailu,
  • nebo byste se měli umět přihlásit do portálu eZkoušky VŠFS,
  • nebo byste měli umět oskenovat QR kód.

Jednu z uvedených možností využijete 15 minut před zkouškou na přihlášení se na online schůzku přes aplikaci MS TEAMS.

Moje zkouška

Nejste přihlášeni do portálu!

Přihlaste se a na této stránce najdete všechny potřebné informace ke konání zkoušky.

Termíny

Aktuální termíny distančních zkoušek naleznete na www.vsfs.cz/kurzy

© VSFSdz 2021, created by LOGOSINFO Česká republika s.r.o., Všechna práva vyhrazena.